Z Cafayate do Salty – Argentyna ROAD TRIP

[PL] 

Ciąg dalszy naszej wyprawy po Argentynie. Tym razem z Cafayate do Salty. Z Cafayate kierujemy się drogą numer 40 w kierunku Cachi. Po drodze mieliśmy przystanek przy formacji skalnej, zwanej Wąwóz Strzałek, Quebrada de Las Flecha. W Cachi zatrzymaliśmy na obiad, gdzie rozkoszowaliśmy się lokalnym stekiem, podanym z ziemniakami i sałatką oraz piwem. Po opuszczeniu Cachi, zjechaliśmy na drogę numer 33, która poprowadziła nas przez Narodowy Park Los Cardones. Park pełen kaktusów, rozciągających się aż po horyzont, został objęty ochroną w 1996 roku. Niedaleko parku, na równinach porośniętych trawą, mogliśmy zobaczyć stado dzikich, pasących się lam.

Kontynuując jazdę drogą numer 33 dotarliśmy do Piedra Del Molino, przełęczy górskiej, na wysokości 3348 m n.p.m.. Jadąc dalej, w stronę Salty, zatrzymaliśmy się w punkcie widokowym, z którego rozciągała się panorama gór i krętej trasy. Droga na szczyt, zwana Cuesta del Obispo (The Bishop’s Slope), to około 20 km pokonywania ostrych zakrętów. Jest to wąski, kręty, niebezpieczny i wymagający czujności kierowcy odcinek drogi.  Dalej drogą numer 68 prosto do Salty. Do naszego celu, dotarliśmy wieczorem, więc wybraliśmy się na nocne zwiedzanie. Przejeżdżając przez liczne miejscowości, pomiędzy Cafayate a Saltą, spotkaliśmy argentyńskich Gauchos – pasterzy bydła, pracujących na pampach.

[EN]

Continuation of our trip through Argentina. This time from Cafayate to Salta. From Cafayate we followed the road number 40 towards Cachi. On the way we had stop at the rock formation, called the Arrow Gorge, Quebrada de Las Flecha. In Cachi we stopped for lunch, where we enjoyed a local steak, served with potatoes, salad and beer. After leaving Cachi, we returned on the road number 33, which led us by a National Park Los Cardones. The Park full of cactuses, stretching to the horizon, has been covered by protection in 1996. Near the park, on the grassy plains, we could see a herd of wild, grazing llamas.

Continuing driving the road number 33, we arrived at the Piedra del Molino, mountain pass, at an altitude of 3348 m n.p.m.. Going further, towards Salta, we stopped at a viewpoint, with a panoramic view of a mountains and winding route. The road to the summit, known as the Cuesta del Obispo (The Bishop’s Slope), is about 13 miles hairpin bends. It is a narrow, winding, dangerous and demanding the vigilance of driver, section of the road. Further the road number 68 directly to Salta. To our destination, we arrived in the evening, so we went on a night tour. Passing through numerous villages, between Cafayate and Salta, we met Argentine Gauchos – shepherds, working on the pampas.

[EN]  It is one of the places we visited during our trip to Chile and Argentina, if you want to see what places we visited please click CHILE & ARGENTINA Trip – EN.

[PL]  Jest to jedno z miejsc jakie odwiedziliśmy podczas naszej wycieczki do Chile i Argentyny, jeśli chcesz zobaczyć jakie miejsca jeszcze odwiedziliśmy zapraszamy! po prostu kliknij na CHILE & ARGENTYNA Trip – PL