z Iguazu do Yapeyu- Argentyna ROAD TRIP

[PL] 

Dziesiątego dnia naszej podróży, samochodem przez Argentynę, dotarliśmy do Puerto Iguazu. Spektakularny wodospad Iguazu, położony na granicy argentyńsko-brazylijskiej, przyciąga tłumy turystów. Składa się z 270 kaskad ciągnących się przez około 2,5 km. Otoczony przez lasy deszczowe, które stanowią integralną część Parku Narodowego Iguazu. W parku można spotkać rożne gatunki roślin, ptaków, motyli, ssaków czy gadów. Park został wpisany na listę światowego dziedzictwa UNESCO.

Wodospad można podziwiać z dwóch stron: argentyńskiej i brazylijskiej. Ze strony brazylijskiej tarasy widokowe są oddalone ale za to z panoramicznym widokiem. Ze strony argentyńskiej podchodzi się pod wodospad znacznie bliżej i jest wiele wytyczonych ścieżek z tarasami widokowymi. Do największej kaskady wodospadu (Diabelskiego Gardła), można dojść kładką od dołu, ale jedynie w czasie pory suchej. W porze deszczowej kładka zmywana jest przez rwącą wodę w rzece. Od góry, nad wodospadem, idąc podestem, można dojść aż po sam kraniec wodospadu i z tarasu widokowego podziwiać jego ogrom. W tym miejscu woda spada z około 80 metrów w dół. Trzecia opcja dla odważnych to podpłynięcie  pod wodospad pontonem (uwaga będziecie cali przemoczeni!).

Wracając z Iguazu do Buenos Aires zatrzymaliśmy się w miasteczku Yapeyu, aby odpocząć po całym dniu jazy z Iguazu. Małe ale urokliwe miasteczko, położone wzdłuż rzeki Urugwaj. Ma niewielką bazę turystyczną, 2-3 hotele, więc można naprawdę poczuć lokalny klimat.  Postanowiliśmy waśnie tutaj zostać i świętować nadchodzący Nowy Rok 2015, Ciekawostka: po drugiej stronie rzeki Urugwaj widać brazylijski brzeg, gdzie strefa czasowa jest o godzinę do przodu, więc fajerwerki podziwialiśmy dwa razy, najpierw ze strony brazylijskiej, a godzinę później z argentyńskiej.

[EN]

The tenth day of our road trip through Argentina we got to Puerto Iguazu. The spectacular Iguazu Falls, located on the border between Argentina and Brazil, attracts crowds of tourists. It consists of 270 cascades extending for approximately 2.5 km. Surrounded by rainforests, which are an integral part of the Iguazu National Park. In the park you can find different species of plants, birds, butterflies, mammals and reptiles. Park was inscribed on the UNESCO World Heritage List. 

Iguazu Waterfall can be seen from two sides: Argentine and Brazilian. From the Brazilian side a scenic terraces are distant but with a panoramic view. From the Argentine side you can approach the waterfall much closer and there are many paths around with viewing terraces. To the largest cascade of the waterfall (Devil’s Throat), you can walk by footbridge from the bottom but only during the dry season. In the rainy season the bridge is washed away by rushing water in the river. From the top, over the waterfall, walking through the platform, you can walk right up to the edge and from the observation deck and admire its vastness. At this point the water falls from about 80 meters down. The third option for the adventurous is Iguazu Falls speedboat ride into the waterfall (note that you will be soaked!). 

Coming back from Iguazu to do Buenos Aires, we stayed in Yapeyú town to relax after a long, day trip from Iguazu. A small but charming little town is located along the River Uruguay. It had a small tourist infrastructure, just 2-3 hotels, so you could really feel the local atmosphere. We decided stay here and celebrate the upcoming New Year 2015. Interesting fact is just across the river Uruguay you can see the Brazilian shore, where the time zone is one hour ahead, so we admired the fireworks twice, first from Brazilian side and an hour later from Argentine.

[EN]  It is one of the places we visited during our trip to Chile and Argentina, if you want to see what places we visited please click CHILE & ARGENTINA Trip – EN.

[PL]  Jest to jedno z miejsc jakie odwiedziliśmy podczas naszej wycieczki do Chile i Argentyny, jeśli chcesz zobaczyć jakie miejsca jeszcze odwiedziliśmy zapraszamy! po prostu kliknij na CHILE & ARGENTYNA Trip – PL