Santiago de Chile


Santiago było pierwszym naszym przystankiem w ramach naszej wycieczki do Chile i Angentyny. Do Santiago wracaliśmy kilkakrotnie, ponieważ był to nasz punkt przesiadkowy do miejsc takich jak Valparaiso, Puerto Montt czy Buenos Aires. Będąc w Santiago polecamy wejście na wzgórze Santa Lucia z pięknym widokiem na miasto. Niestety nie da się z niego podziwiać zachodu słońca, gdyż wejście zamykane jest tuż przed zmierzchem. Jeśli jednak chcemy zobaczyć panoramę miasta o zachodzie słońca to doskonalym miejscem do tego jest wzgórze Cristobal. Można wyjechać kolejką lub piechotą, aż na samą górę. Warto wybrać się nocą w miasto i zobaczyć lub dołączyć do tańczących tango. Świetnym miejscem na relaks może być Park Bicentenario. 

W okolicy Santiago znajduje się winnica Concha y ToroWycieczka po winnicy i testowanie wina to świetny pomysł na spędzenie popołudnia. Winnica stała się słynna dzięki Casillero del Diablo i legendzie krążącej wokół tego miejsca. Według legendy właściciel Don Melchor Concha y Toro, chcąc uratować swoją kolekcję win przed złodziejaszkami, którzy wykradali nocą wina, rozgłosił plotkę wśród pracowników, iż w winnicy, pojawił się diabeł i tam zamieszkał w jednej z piwnic. Dzięki tej plotce udało się odstraszyć złodziejaszków i uratować kolekcję win.

[EN]
Santiago was our first stop as a part of our trip to Chile and Angentinia. To Santiago we came back several times, because it was our transfer point to places like Valparaiso, Puerto Montt 0r Buenos Aires. While in Santiago we recommend to go to up the Santa Lucia Hill with a beautiful view of the city. Unfortunately you can not admire sunset from the hill, as the entrance is closed just before dusk. However, if you want to see the city skyline at sunset, the perfect place for it is Cristobal Hill. You can get there by train or walk up to the top. It is worth go at night into the city and see or join to the people dancing tango. A great place to visit and take some relax may be Bicentenario Park.

In the vicinity of Santiago is located a winery Concha y Toro. Tour and wine experience is a great idea to spend an afternoon. Vineyard has become famous thanks to Casillero del Diablo and legend circulating around that place. According to the legend, the owner of the Don Melchor Concha y Toro, wanting to save his wine collection before the thieves, who stole wines at night, he spread the rumor among employees, that in the vineyard the devil has appeared and settled there in one of the cellars. Thanks to this rumor has managed to frighten away thieves and save the wine collection.

 [PL]  Jest to jedno z miejsc jakie odwiedziliśmy podczas naszej wycieczki do Chile i Argentyny, jeśli chcesz zobaczyć jakie miejsca jeszcze odwiedziliśmy zapraszamy! po prostu kliknij na CHILE & ARGENTYNA Trip – PL 

[EN]  It is one of the places we visited during our trip to Chile and Argentina, if you want to see what places we visited please click CHILE & ARGENTINA Trip – EN.