SAFARI W TANZANII – Serengeti i Ngorongoro

[EN]
Karibu Tanzania! It’s time to share with you our photos from one of the main goals of our trip to Africa – Safari! The time we had, allowed us to do a 3 day safari in the area of National Parks of Ngorongoro Crater and Serengeti. What we managed to see, was beyond all our hopes and expectations. We chose the perfect time of year – time of the Great Migration. Amazing green plains reach to the horizon and huge herds of wild animals! To read whole story from safari click here, enjoy!.

[PL]
Karibu Tanzania! Już czas na podzielenie się z wami zdjęciami z jednego z głównych celów naszej podróży do Afryki – czyli Safari ! Czas jaki mieliśmy pozwolił nam zrobić 3 dniowe safari w rejonie parków narodowych Ngorongoro Crater i Serengeti, a to co udało się nam zobaczyć przewyższyło wszelkie nasze nadzieje i oczekiwania. Wybraliśmy idealny okres w roku – czas wielkiej migracji. Niesamowite zielone równinny rozciągające się aż po horyzont i ogromne stada zwierząt! Jeśli chcesz przeczytać całą relacje z safari kliknij ten link, zapraszamy!

[EN]

 To read whole story from safari click here, enjoy!.

[PL]

Jeśli chcesz przeczytać całą relacje z safari kliknij ten link, zapraszamy!